اطلاعیه ها

مراسم فاتحه

مرگ حق است و همه ی ما روزی خواهیم مرد هیات رهبری شورای سراسری هزاره های اهل سنت افغانستان بدینوسیله تسلیت و تاثر عمیق خویش را عنوانی محترم الحاج غلام ...

خبرهای داغ هفته

مطا لب بیشتر درین بخش

رستاخیر هزاره ها

پس از سال‌ها خموشي و ماندن در زندان “لاهويتي” كه از سوي مريدان معابد “استبداد تاريخ” كه “هويت” كتله‌ي عظ...

اقتصاد در روستاهای افغانساتان

افغانستان به عنوان کشور زراعتی در منطقه و جهان شناخته می‌شود. بر اساس گزارش اداره همکاری بین المللی آمریکا (USAID ) و آمار زراعتی۸۰٪ مردم اف...

مطا لب بیشتر درین بخش

مطا لب بیشتر درین بخش

بازگشت به خویشتن

نخستين نوشته ي من در مورد “هزاره هاي سني” تحت همين عنوان “بازگشت به خويشتن” در صفحه ي خودم و جمهوريت سكوت دو سال قبل...

استحکام هویت

نضج گیری اصل فرهنگ بر محور خود شناسی و هویت پروری که این فرهنگ مادی باشد ویا معنوی هر دوی آنها پایه معارف مردمش را شکل میدهد، و شامل اعتقادا...

مراسم فاتحه

مرگ حق است و همه ی ما روزی خواهیم مرد هیات رهبری شورای سراسری هزاره های اهل سنت افغانستان بدینوسیله تسلیت و تاثر عمیق خویش را عنوانی محترم ا...

مطا لب بیشتر درین بخش

انا لله و انا الیه راجعون

  در اینجا لازم است از طریق این رسانه این مصیبت دردناک و درگذشت کاکای بزرگوار محترم الحاج غلام سخی پارسایی ریس شورای سراسری هزاره های ا...

جلسه هفته وار هیات رهبری

هیات رهبری شورای سراسری هزاره های اهل سنت جمعه مورخ ۱۲ -۹-۱۳۹۵ جلسه عمومی را تشکیل دادند، در این جلسه که تحت ریاست محترم الحاج غلام سخی پارس...